Skip Navigation Links Login

O KLUBU

Občanské sdružení HC Polanka. Založeno dne 16. 4. 2013, se sídlem na ulici Prostřední 719, Polanka nad Odrou, 725 25 je občanské sdružení, které sdružuje děti, mladistvé a dospělé se zájmem o sport a plnohodnotné trávení volného času. V současné době má sdružení 20 členů a intenzivně pracuje na náboru nových. V současné době je naší hlavní náplní provozování amatérských hokejových utkání, pořádání volnočasových aktivit pro děti a mladistvé v podobě hokejových turnajů na soukromém rybníku v blízkosti Polanky. V letních měsících pořádáme pravidelné sportovní aktivity (fotbal, badminton, tenis, cyklistika) jak pro členy, tak pro mladistvé a děti. Snažíme se využívat veřejných i soukromých sportovišť obce Polanka nad Odrou. Sdružení je z valné většiny složeno z občanů obce Polanka nad Odrou. Názvem sdružení, ale také nápisem na dresech reprezentujeme obec Polanka nad Odrou nejen na území Ostravy, ale také v celém Moravskoslezském kraji. Veškeré finance plynoucí do chodu občanského sdružení HC Polanka jsou z valné části hrazeny členy a zbylá část z daru sponzorů, kteří jsou taktéž členy sdružení nebo občané Polanky nad Odrou. Snažíme se navázat na hokejovou historii v Polance nad Odrou, která měla nezastupitelné místo v tradicích obce. Svými aktivitami usilujeme o to, abychom k tomuto krásnému sportu přivedli i následující generace a postarali se o jeho udržení v podvědomí spoluobčanů. Naše cíle do budoucna jsou:
  • V příští sezóně (2014/2015) se plánujeme zapojit do městské amatérské hokejové soutěže NHLA. Kde se budeme snažit co nejlépe reprezentovat naši obec.
  • Pořádání celosezónních sportovních aktivit, jako hokejové, tenisové, fotbalové turnaje a jiné.
  • Vedení dětí a mládeže ke sportovním činnostem a k plnohodnotnému trávení volného času.
  • Snaha o spolupráci s místními sportovními organizacemi ve volnočasové osvětě.>


KONTAKTY

Předseda: Petr Tomášek
tel. číslo: xx
email: HCpolanka@gmail.com

Web: Jakub Šimůnek
email: simun1989@gmail.com

Copyright © 2014